• เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
  • ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
  • เบอร์โทรศัพท์ 055 - 416601 ต่อ 1659

อบรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ"


วันที่ 31/10/2023 เวลา 14:27:46 น.

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด กรุงเทฑฯ