• เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
 • ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
 • เบอร์โทรศัพท์ 055 - 416601 ต่อ 1659

บุคลากร


 • นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม

  หัวหน้าสำนักงาน


 • นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ


 • นางสาวนริศรา ดอกพุฒ

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ